ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δομή Παναγροτικού  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΔΟΜΗ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Λεπτομερής αναφορά του τρόπου εκλογής, λειτουργίας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Συλλογικών Οργάνων, περιέχονται στο Καταστατικό.

Στον Παναγροτικό λειτουργεί επίσης ως ανεξάρτητη επιτροπή, η επιτροπή Δεοντολογίας.