ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώθησης Χαλλουμιού  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ

Το πρόγραμμα “Halloumi a traditional European cheese” είναι μια πρωτοβουλία του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος, η ενδυνάμωση της εικόνας του Kυπριακού χαλουμιού και της κατανάλωσης του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία και στην Κίνα.

Μάθετε Περισσότερα στην Ιστοσελίδα μας