ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κυριάκος Καϊλάς
Κυριάκος Καϊλάς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστάσης Γιαπάνης
Αναστάσης Γιαπάνης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζαχαρίας Συμεού
Ζαχαρίας Συμεού
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΑΣ
Γεώργιος Κυπριανού
Γεώργιος Κυπριανού
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ
Γιώργος Πάρπας
Γιώργος Πάρπας
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Nικόλας Λίγγης
Nικόλας Λίγγης
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ)
Πρόδρομος Αλαμπρίτης
Πρόδρομος Αλαμπρίτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αλέκος Στεφάνου
Αλέκος Στεφάνου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Νίκος Γρούτας
Νίκος Γρούτας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τηλέμαχος Ιωαννίδης
Τηλέμαχος Ιωαννίδης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ – ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
Η κατανομή των καθηκόντων του Βοηθού Ταμία γίνεται υπό του Γενικού Ταμία και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Εκτελεστικής Γραμματείας. Ο Βοηθός Ταμίας βοηθά το Γενικό Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον ενημερώνει λεπτομερώς πάνω σε όλα τα θέματα που χειρίζεται.