ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Nεοι Αγρότες  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Ο θεσμός του Νέου Αγρότη ιδρύθηκε το 1995, με πρωτοβουλία όλων των Αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.  Λειτουργούν ανεξάρτητα, έχοντας την δική τους δημοκρατική δομή και διάρθρωση. Είναι μέλη και συνεργάζονται με διάφορες οργανώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Στόχοι

  • Η κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική άνοδος των Νέων Αγροτών και η αξιοποίηση της συμβολής των Νέων για την ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου.
  • Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας με την σωστή χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τους Νέου Αγρότες.
  • Η αξιοποίηση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναβάθμιση του τομέα.

Σκοποί

  • Η ενημέρωση, εκπαίδευση, οργάνωση και αντιπροσώπευση των Νέων Αγροτών της Κύπρου στην Ε.Ε. αλλά και σε άλλες χώρες.  
  • Να δημιουργήσει για τους Νέου Αγρότες τις κατάλληλες συνθήκες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Γεωργία.
  • Να προωθεί την ανάπτυξη της γεωργίας και την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπαίθρου.
  • Να ενεργεί ως φορέας επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των Νέων Αγροτών.
  • Να οργανώνει προγράμματα ανταλλαγής με χώρες του εξωτερικού, με αντίστοιχες Ενώσεις Νέων Αγροτών με σκοπό τις νέες γνωριμίες, την συνεργασία και την φιλία.
  • Να προστατεύει το περιβάλλον.