ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Επαρχιακό Συμβούλιο Λεμεσού  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/Α

1

ΕΠΙΘΕΤΟ

Αντώρκας

ΟΝΟΜΑ

Ιωάννης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεμεσός

Α/Α

2

ΕΠΙΘΕΤΟ

Γεωργίου

ΟΝΟΜΑ

Τάσος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεμεσός

Α/Α

3

ΕΠΙΘΕΤΟ

Ηλία

ΟΝΟΜΑ

Πανίκκος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεμεσός

Α/Α

4

ΕΠΙΘΕΤΟ

Θεοφίλου

ΟΝΟΜΑ

Γιώτα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεμεσός

Α/Α

5

ΕΠΙΘΕΤΟ

Ιωάννου

ΟΝΟΜΑ

Μάριος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ζακάκι

Α/Α

6

ΕΠΙΘΕΤΟ

Καϊμης

ΟΝΟΜΑ

Κυριάκος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κυπερούντα

Α/Α

7

ΕΠΙΘΕΤΟ

Μιχαηλίδη

ΟΝΟΜΑ

Ανδρούλλα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μονή

Α/Α

8

ΕΠΙΘΕΤΟ

Μονογιός

ΟΝΟΜΑ

Μάριος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δήμες

Α/Α

9

ΕΠΙΘΕΤΟ

Ξαντρή

ΟΝΟΜΑ

Γεωργία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πισσούρι

Α/Α

10

ΕΠΙΘΕΤΟ

Παναγιώτου

ΟΝΟΜΑ

Δημήτρης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεμεσός

Α/Α

11

ΕΠΙΘΕΤΟ

Παπά

ΟΝΟΜΑ

Κενδέας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Επισκοπή

Α/Α

12

ΕΠΙΘΕΤΟ

Παπαδοπούλου

ΟΝΟΜΑ

Ειρήνη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Επισκοπή

Α/Α

13

ΕΠΙΘΕΤΟ

Προδρόμου

ΟΝΟΜΑ

Αλέκκος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεμεσός

Α/Α

14

ΕΠΙΘΕΤΟ

Σαλαχώρη

ΟΝΟΜΑ

Ελένη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μοναγρούλλι

Α/Α

15

ΕΠΙΘΕΤΟ

Σολωμού

ΟΝΟΜΑ

Ιωσήφ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ζακάκι

Α/Α

16

ΕΠΙΘΕΤΟ

Τουμάζου

ΟΝΟΜΑ

Κώστας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάχνα

Α/Α

17

ΕΠΙΘΕΤΟ

Τουμάζου

ΟΝΟΜΑ

Χαράλαμπος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάχνα

Α/Α

18

ΕΠΙΘΕΤΟ

Φραγκέσκος

ΟΝΟΜΑ

Αθανάσιος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Άγιος Κωνσταντίνος

Α/Α

19

ΕΠΙΘΕΤΟ

Χατζηπετρής

ΟΝΟΜΑ

Τάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αγρός

Α/Α

20

ΕΠΙΘΕΤΟ

Χριστοφή

ΟΝΟΜΑ

Μάρκος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Άγιος Θωμάς