ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, είναι η μεγαλύτερη αγροτική οργάνωση στην Κύπρο και ιδρύθηκε το 1989 στην Λευκωσία από αγρότες και κτηνοτρόφους. Πλήρως ταυτισμένος με τις ανάγκες που έχει ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας, ανάμεσα στους στόχους και τους κύριους σκοπούς του Παναγροτικού Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού κόσμου, η κοινωνική και τεχνολογική άνοδος του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και η προστασία του περιβάλλοντος. Ενεργά εμπλεκόμενος στα αγροτικά δρώμενα, ο Παναγροτικός συμμετέχει σε όλες τις διαβουλεύσεις που αφορούν τον αγρότη και τον γεωργό, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του. Σε Ευρωπαικό επίπεδο, ο Σύνδεσμος μας είναι δραστήριο μέλος της Copa - Cogeca (Επιτροπή Επαγγελματικών Γεωργικών Οργανώσεων και Γεωργικής Συνεργασίας), οργάνωση η οποία έχει αναγνωριστεί από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως το κύριο όργανο εκπροσώπησης της γεωργίας, αλιείας και των Συνεταιρισμών και εκπροσωπεί στην Κομισιόν αλλά και σε όλα τα Ευρωπαϊκά φόρα διαβούλευσης και κέντρα λήψεως αποφάσεων, όλα τα Κράτη μέλη για όλα τα θέματα που αφορούν τους αγρότες. Επιπρόσθετα, είναι ενεργό μέλος της Geopa (Εργοδότες Επαγγελματικών Γεωργικών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ως επίσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Γεωργών (W.F.O. - World Farmers Organization).