ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κυριάκος Καϊλάς
Κυριάκος Καϊλάς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τάσος Γιαπάνης
Τάσος Γιαπάνης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ανδρέας Αλεξάνδρου
Ανδρέας Αλεξάνδρου
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γιώργος Κυπριανού
Γιώργος Κυπριανού
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
Γιώργος Πάρπας
Γιώργος Πάρπας
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Nικόλας Λίγγης
Nικόλας Λίγγης
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ)

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ – ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
Η κατανομή των καθηκόντων του Βοηθού Ταμία γίνεται υπό του Γενικού Ταμία και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Εκτελεστικής Γραμματείας. Ο Βοηθός Ταμίας βοηθά το Γενικό Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον ενημερώνει λεπτομερώς πάνω σε όλα τα θέματα που χειρίζεται.