ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Επαρχιακή Γραμματεία Αμμοχώστου  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/Α

1

ΕΠΙΘΕΤΟ

Καμπανής

ΟΝΟΜΑ

Ιωάννης

ΤΙΤΛΟΣ

Επαρχιακός Γραμματέας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σωτήρα

Α/Α

2

ΕΠΙΘΕΤΟ

Θεοδώρου

ΟΝΟΜΑ

Γιώργος

ΤΙΤΛΟΣ

Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δασάκι Άχνας

Α/Α

3

ΕΠΙΘΕΤΟ

Ιωάννου

ΟΝΟΜΑ

Πανίκκος

ΤΙΤΛΟΣ

Επαρχιακός Οργανωτικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λιοπέτρι

Α/Α

4

ΕΠΙΘΕΤΟ

Αδάμου

ΟΝΟΜΑ

Αδάμος

ΤΙΤΛΟΣ

Επαρχιακός Ταμίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σωτήρα

Α/Α

5

ΕΠΙΘΕΤΟ

Ελευθερίου

ΟΝΟΜΑ

Αβραάμ

ΤΙΤΛΟΣ

Βοηθός Επαρχιακός Οργανωτικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σωτήρα