ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Επαρχιακή Γραμματεία Λευκωσίας  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/Α

1

ΕΠΙΘΕΤΟ

Αλεξάνδρου

ΟΝΟΜΑ

Ανδρέας

ΤΙΤΛΟΣ

Επαρχιακός Γραμματέας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πέρα Χωριό

Α/Α

2

ΕΠΙΘΕΤΟ

Παναγή

ΟΝΟΜΑ

Αλέξης

ΤΙΤΛΟΣ

Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πέρα Χωριό

Α/Α

3

ΕΠΙΘΕΤΟ

Ορφανίδης

ΟΝΟΜΑ

Γιώργος

ΤΙΤΛΟΣ

Επαρχιακός Οργανωτικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακάκι

Α/Α

4

ΕΠΙΘΕΤΟ

Πύρκας

ΟΝΟΜΑ

Πανίκκος

ΤΙΤΛΟΣ

Επαρχιακός Ταμίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εργάτες

Α/Α

5

ΕΠΙΘΕΤΟ

Μιχαήλ

ΟΝΟΜΑ

Νίκος

ΤΙΤΛΟΣ

Βοηθός Επαρχιακός Οργανωτικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δάλι