ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΟΛΕΣ ΟΙ AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Στις 26 Μάϊου 2021 η ώρα 7:00 μ.μ. έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία τα εγκαίνια του Κέντρου Επιχειρηματικότητας SmartRural στην Λάρνακα.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018 στην Κοζάνη η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Smart Rural Entrepreneurship - SmartRural», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το Πρόγραμμα Balkan Mediterranean 2014 - 2020.

Η 3η Συνάντηση του Έργου SmartRural / Interreg Balkan-Mediterranean, λόγω της παγκόσμιας πανδημικής κατάστασης, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Skype στις 16 Μαρτίου 2020 και ήταν παρόντες εκπρόσωποι

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου συνεχίζει την λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης SmartRural, το οποίο άρχισε την λειτουργία του τον Ιανουάριο 2021. Το Κέντρο αυτό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Smart Rural Entrepreneurship - SmartRural» και βρίσκεται στην Λάρνακα, δρόμο Δρομολαξιάς – Μενεού