ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΑΛΛΟΥΜΙ
03.06.22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Παναγροτικός εκφράζει τη ιδιαίτερη του ικανοποίηση, όσον αφορά τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για την εφαρμογή της Νομοθεσίας για το Χαλλούμι ως προϊόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και την παράλληλη (ή όχι) εφαρμογή των προνοιών των διαφόρων σημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή και διακίνηση του Χαλλουμιού εντός και εκτός Κύπρου.

Το εθνικό αυτό προϊόν που η Κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, κατάφερε να εντάξει στην ελίτ των τυροκομικών προϊόντων της Ευρώπης ως προϊόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.).

Είναι γεγονός ότι, υπάρχουν ήσσονος σημασίας θέματα στον «Φάκελλο Χαλλούμι», στα οποία πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στις διορθώσεις τους. Είναι η ώρα που όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να παρακαθίσουν ξανά στο ίδιο τραπέζι ώστε να βρεθεί η κοινή λύση για το καλό όλων των εμπλεκομένων και της οικονομίας του τόπου.

Εμείς σαν Παναγροτικός θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Όλοι μηδενός εξαιρουμένου θα επωφεληθούν από αυτή την προσπάθεια. 

Επιλύοντας, τα ήσσονος αυτά θέματα στον «Φάκελλο Χαλλούμι» και τα οποία είναι κοινής αποδοχής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τότε εντάσσουμε πέραν του 90% των εξαγωγών μας σε χαλλούμι ως Π.Ο.Π.

Στηρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να βρεθεί λύση στο θέμα αυτό και παράλληλα καλούμε όλα τα τυροκομεία όπως, άμεσα αιτηθούν για ένταξη τους στην παραγωγή χαλλουμιού ως Π.Ο.Π.