ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΟΛΕΣ ΟΙ AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου συνεχίζει την λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης SmartRural, το οποίο άρχισε την λειτουργία του τον Ιανουάριο 2021. Το Κέντρο αυτό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Smart Rural Entrepreneurship - SmartRural» και βρίσκεται στην Λάρνακα, δρόμο Δρομολαξιάς – Μενεού

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Smart Rural Entrepreneurship - SmartRural», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Balkan Mediterranean 2014 – 2020 και σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους Εταίρους του Έργου (Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ελλάδα.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΔΥΣΠΡΑΓΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Πληρωμές Δικαιούχων

Διάσκεψη Τύπου ΚΟΑΠ 03 Δεκεμβρίου 2020