ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BALKAN MEDITERRANEAN 2014 – 2020 «SMART RURAL ENTREPRENEURSHIP-SMARTRURAL»
22.03.21

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου συνεχίζει την λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης SmartRural, το οποίο άρχισε την λειτουργία του τον Ιανουάριο 2021. Το Κέντρο αυτό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Smart Rural Entrepreneurship - SmartRural» και βρίσκεται στην Λάρνακα, δρόμο Δρομολαξιάς – Μενεού (Διεύθυνση: Τάσου Παπαδοπούλου 22). Κοινός στόχος του έργου και του Κέντρου είναι η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της στήριξης της απασχόλησης στην ύπαιθρο μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης του μοντέλου εξειδίκευσης SmartRural.,

Στα πλαίσια ανάπτυξης του Κέντρου, στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2021 έχουν με επιτυχία υλοποιηθεί τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν άμεσα ενδιαφερόμενοι του έργου στην Κύπρο (π.χ. αγρότες). Στην διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ποίκιλα θέματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, ενναλακτικός τουρισμός καθώς και την επιχειρηματικότητα.

Το Κέντρο συνεχίζει κανονικά την λειτουργία του και είναι διαθέσιμο προς κάθε αγρότη και άλλους ενδιαφερόμενους οι οποίοι χρειάζονται συμβουλές και βοήθεια που σχετίζεται με παροχή υπηρεσιών υποστήριξης αγροτών (παροχή βοήθειας στην υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά, φορολογικά και άλλα θέματα, κ.λπ.). Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 08:30 π.μ. -14:30μ.μ.. Λόγω των περιοριστικών μέτρων που είναι σε ισχύ για αντιμετώπιση της πανδημίας COVI-19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο +357- 24 42 49 00.

Το έργο SmartRural χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Balkan Mediterranean 2014 – 2020 και υλοποιείται σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους Εταίρους του Έργου από Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το Κέντρο και το έργο μπορείτε ενημερώνεστε στους εξής συνδέσμους: https://smartrural.eu/ και http://www.panagrotikos.org.cy/