ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

KΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 55 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗ
14.03.18

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, χαιρετίζει την καταβολή ενισχύσεων προς τους αγρότες ύψους 55 εκατομμυρίων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), όπως είχε εξαγγείλει ότι, θα καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα.
Οι πληρωμές έχουν αρχίσει να καταβάλλονται από την 1η Δεκεμβρίου και θα κατανεμηθούν ως εξής:

1) «Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης», «Καθεστώς Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης για τα εσπεριδοειδή σε κοινότητες που επηρεάζονται από τη νεκρή ζώνη», «Καθεστώς Ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» και «Πράσινη Ενίσχυση» για το έτος 2016 ανέρχονται στο ποσό €46.500.000 και θα κατανεμηθεί σε 34.000 αιτητές περίπου.
2) Στήριξη Περιοχών με Φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα για το έτος 2016, ανέρχονται στα €8 εκατομμύρια και θα κατανεμηθεί σε 24.000 περίπου αιτητές.
3) «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ανέρχονται στα €7.100.000 και €1.300.000 αντίστοιχα σε περίπου 13.000 αιτητές και υπενθυμίζουμε ότι οι πληρωμές αυτές έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλλονται από τα τέλη Οκτωβρίου 2016 και συνεχίζεται.

Όσον αφορά τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», οι επενδύσεις ανέρχονται στο ποσό €160.000.000 που αντιστοιχούν σε 600 αιτητές. Για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών», οι επενδύσεις ανέρχονται στο ποσό €5.450.000 για 270 αιτητές και εντός τους έτους 2017 οι αιτητές θα ενημερωθούν σχετικά με την έκβαση του αιτήματός τους.

Ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, κ. Αναστάσης Γιαπάνης, συγχαίρει τον ΚΟΑΠ για την υλοποίηση των εξαγγελιών του και την έναρξη καταβολής των ενισχύσεων συνολικά πέραν των €55.000.000 σε 36 χιλιάδες οικογένειες πριν τα Χριστούγεννα. Τέλος, ο κ. Γιαπάνης τονίζει ότι τα χρήματα αυτά είναι σαν μάνα εξ ουρανού στις δύσκολες στιγμές που περνούν όλοι οι αγρότες λόγω της 3ης ανομβρίας στα τελευταία 4 χρόνια.