ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΡΟΤΥΠΟΥ 8 ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ
12.01.17

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, χαιρετίζει το διάταγμα που εξέδωσε χθες ο Υπουργός Γεωργίας κ. Νίκος Κουγιάλης, όπου ο εμβολιασμός εναντίον του ορότυπου 8 του καταρροϊκού πυρετού καθίσταται υποχρεωτικός για τα βοοειδές, τα πρόβατα και αίγες.

Σύμφωνα με το διάταγμα που υπογράφει ο κ. Νίκος Κουγιάλης αφορά το «Περί της Υγείας των ζώων» και είναι η εφαρμογή μέτρου ελέγχου και περιορισμού της νόσου του καταρροϊκού πυρετού και καθορίζει όπως ο κάθε ιδιοκτήτης βοοειδών, προβάτων και αιγών είναι υπεύθυνος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εμβολιαστούν όλα τα ζώα του. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εντομοαπωθητικά/ εντομοκτόνα ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η προστασία τους από τα έντομα του γένους Culicoides, ενώ παράλληλα καλούνται οι ιδιοκτήτες των ζώων να εφαρμόζουν όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα βιοασφάλειας και υγιεινής προστασίας τους από παθογόνους παράγοντες.

Συγκεκριμένα, ο εμβολιασμός θα γίνεται από εντεταλμένους κτηνιάτρους και αξίζει να σημειωθεί ότι, τα εμβόλια θα παραχωρηθούν δωρεάν στους εντεταλμένους κτηνίατρους από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και γι’ αυτό το λόγο θα παραχωρηθεί κονδύλι €667 χιλιάδων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει πριν από κάθε εμβολιασμό να κάνουν απογραφή των ζώων τους.

Ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, κ. Αναστάσης Γιαπάνης, καλεί όλους τους κτηνοτρόφους να συνεργαστούν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και να προβούν στις απαραίτητες διενέργειες ούτως ώστε να εμβολιαστούν τα συγκεκριμένα ζώα.