ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ. ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΓΙΑΛΗ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΑ 35 ΕΚΑΤ. ΣΕ ΕΥΡΟΣ
22.07.16

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας κ. Νίκου Κουγιάλη να αυξήσει τον προϋπολογισμό κατά 35 εκατ. σε εύρος τριών χρόνων, για σκοπούς αύξησης της παραγωγής γάλακτος.

Συγκεκριμένα, με οδηγίες του Υπουργού και κατόπιν εισήγησης του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου, έχει συσταθεί η Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα που αφορούν το χαλούμι και έχουν θέσει προς υλοποίηση τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την «Αύξηση Παραγωγής του Αιγοπρόβειου Γάλακτος».

Ως προς την επίτευξη του στόχου, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα που αφορούν τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων ζώων, την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και την αύξηση της ποσότητας γάλακτος που διοχετεύεται στις βιομηχανίες. Επιπλέον, η αύξηση στην παραγωγή του αιγινού και πρόβειου γάλακτος μπορεί να επιτευχθεί με την μείωση των απωλειών σε γάλα εντός της μονάδας, με την αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων σε γάλα και με την αύξηση του αριθμού των παραγωγικών σε γάλα ζώων.

Με δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού κ. Τάσος Γιαπάνης υπενθύμισε την πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας στο ότι πρώτιστος στόχος είναι η κατοχύρωση του χαλουμιού ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) που στοχεύει την προστασία από μιμητισμό και από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Αυτό θα έχει ως συνεπακόλουθο το χαλούμι να δώσει νέα ώθηση στην αγροτική και τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, θα δημιουργήσει ένα προϊόν υψηλής εμπορικής αξίας που θα μπορεί να διεισδύσει ευκολότερα στις διεθνείς αγορές και θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για την οικονομία της Κύπρου.