ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
14.05.18

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου ενημερώνει τα μέλη και φίλους του ότι σε συνεδρία που έγινε στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στις 10/05/18 με την παρουσία όλων των Αγροτικών Οργανώσεων αποφασίστηκαν τα πιο κάτω :

1. Νερό θα δίνεται σε όλους τους παραγωγούς που έχουν είδη φυτέψει, μέχρι και τα μέσα Ιουνίου όπου αποπερατώνουν και εκριζώνουν τις φυτείες τους. Δεν θα δοθεί νερό σε όσους έχουν φυτέψει μετά τις 16/04/18. 
2. Ζητήθηκε από τις Αγροτικές Οργανώσεις όπως το κράτος ετοιμάσει σχέδιο αποζημίωσης για όσους Επαγγελματίες Αγρότες δεν θα καλλιεργήσουν λόγο της μη παραχώρησης ποσοτήτων νερού . Στην αποζημίωση να συμπεριληφθεί και η πληρωμή των κοινωνικών ασφαλίσεων τους για δύο χρόνια.
3. Όσοι αγρότες είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα Global Gap ( Σχέδιο για Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας) να δικαιούνται τις ποσότητες νερού που είναι για τις εκτάσεις που έχουν εγκριθεί.
4. Μετά τα μέσα Ιουνίου θα γίνει ξανά συνάντηση όλων των Αγροτικών Οργανώσεων μαζί με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για να επαναξιολογήσουν τις διαθέσιμες ποσότητες νερού που θα έχουν απομείνει για κατανομή τους ανά καλλιέργεια και με στόχευση τους επαγγελματίες αγρότες .

Εκ του Παναγροτικού .