ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ» ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΥΖΑΚΟΣ»
21.01.19

 

Πολιτιστική Εκδήλωση Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου
Βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης» και Βραβείο «Νικόλας Βύζακος
»

 

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου θεσμοθετεί από φέτος το Βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης», το οποίο θα αποτελεί την ύψιστη τιμητική διάκριση του Συνδέσμου μας, ως έμπρακτη αναγνώριση ατόμων από τον πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, που έχουν προσφέρει τα μέγιστα τόσο στη Πατρίδα και την κοινωνία των πολιτών όσο και στον πρωτογενή τομέα.

 

Με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας μας, το πρώτο Βραβείο «Γλαύκος Κληρίδης» θα δοθεί στον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, για την πολυετή προσφορά του στα κοινά, αλλά και για την διαχρονική του στήριξη προς τους αγρότες μας.

 

Επιπρόσθετα, θεσμοθετούμε το Βραβείο «Νικόλας Βύζακος», το οποίο θα απονέμεται σε επαγγελματίες αγρότες, με πολυετή προσφορά συγκεκριμένα προς τον αγροτικό κόσμο αλλά και τον πρωτογενή τομέα. Το Βραβείο «Νικόλας Βύζακος» θα απονέμεται ετησίως σε έξι άτομα, ένα ανά Επαρχία.