ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΤΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
09.06.16

Κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α. με τις Αγροτικές Οργανώσεις, και προς αποκατάσταση της αλήθειας ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου έθεσε τις εξής εισηγήσεις:

• Προκαταβολή αποζημίωσης. Οι πληγέντες από την ανομβρία σιτοκαλλιεργητές, λάβουν το 50% της αποζημίωσης που θα δικαιούνται το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο.
• Για σκοπούς εκτίμησης των ζημιών, στις περιοχές όπου υπάρχουν αρδεύσιμα αλλά και ξηρικά σιτηρά,  να ληφθούν υπόψη μόνο τα ξηρικά.  
• Να διενεργηθεί μελέτη από τους τεχνοκράτες του ΟΓΑ, η οποία να καταδεικνύει την μέθοδο που χρησιμοποιεί για σκοπούς εκτίμησης της ζημιάς και του οφέλους της κάθε καλλιέργειας σε πραγματικές αξίες.
• Να κοστολογηθεί το σύνολο των ζημιών τόσο από την ανομβρία, όσο και για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους κινδύνους, και να γίνουν έγκαιρα τα ανάλογα διαβήματα προς τον Υπουργό Γεωργίας, για να καταβληθεί στον οργανισμό το ανάλογο ποσόν.

Δια της παρούσης θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευαρέσκεια μας για το γεγονός ότι η διεύθυνση του οργανισμού, έχει ήδη ενημερώσει τον αρμόδιο Υπουργό προκειμένου να γίνουν τα  ανάλογα διαβήματα προς την εξεύρεση του σχετικού κονδυλίου που απαιτείται για την κάλυψη των ζημιών.

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου απευθύνει έκκληση προς τον Υπουργό, να εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να το επιτύχει και τον ευχαριστεί για τη διαχρονική στήριξη και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει προς τον αγροτικό κόσμο στις σημερινές, ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που περνά.