ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΑΠ 03-12-2020
03.12.20

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σας καλωσορίζω στη σημερινή διάσκεψη.

Ακόμα μια επιτυχημένη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Όλοι σχεδόν οι στόχοι του Οργανισμού έχουν επιτευχθεί, όπως αυτοί τέθηκαν από την αρχή του χρόνου και παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες και εξαιρετικές διοικητικές δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία COVID-19.

Αυτή η επιτυχία οφείλεται πρωτίστως στη σκληρή δουλειά της Υπηρεσίας του ΚΟΑΠ καθώς και στην αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων δηλαδή των Αναδόχων του ΚΟΑΠ, των Αγροτικών Οργανώσεων, των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και της Κυβέρνησης.

Προσβλέπω στην ίδια και ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και για την επόμενη χρονιά.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθορίζει την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους ως το νωρίτερο δυνατό χρονικό όριο έναρξης καταβολής των εν λόγω ενισχύσεων και ο Οργανισμός κάθε χρόνο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

Οι Κύπριοι Αγρότες θα λάβουν και φέτος στο σύνολό τους τις Εκταρικές και Κεφαλικές Επιδοτήσεις πριν τα Χριστούγεννα όπως άλλωστε γίνεται τα τελευταία χρόνια.

Δεν είναι υπερβολή να διατυπώσουμε ότι κανένας άλλος Ευρωπαίος Αγρότης δεν θα λάβει νωρίτερα τις ενισχύσεις αυτές από ότι οι Κύπριοι Αγρότες. Ο Οργανισμός μας δικαιούται να υπερηφανεύεται για αυτήν την πρωτιά ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.

Η καταβολή των Εκταρικών Επιδοτήσεων ύψους €45εκ. σε συνολικά περίπου 32.000 αγροτικές οικογένειες έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Ταυτόχρονα για τους περίπου 27.000 αγρότες με τεμάχια σε περιοχές με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα καταβάλλονται επιπρόσθετα ακόμα €6εκ.

Δηλαδή συνολικά θα διατεθούν €51εκ. μέσω των Εκταρικών Επιδοτήσεων.

Παράλληλα, ο Οργανισμός έχει ξεκινήσει την επεξεργασία των αιτήσεων των Κεφαλικών Επιδοτήσεων με στόχο να καταβληθούν περίπου €3,6εκ. σε περίπου 2.000 αιγοπροβατοτρόφους, την ερχόμενη εβδομάδα.

Στα πλαίσια των Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εντός του 2020 έχουν καταβληθεί επιδοτήσεις ύψους €7,5εκ. σε περίπου 8.000 δικαιούχους που αφορούν τις δεσμεύσεις του έτους 2019.

Παράλληλα για το Μέτρο Στήριξης της Βιολογικής Γεωργίας, εντός του 2020, έχουν καταβληθεί επιδοτήσεις ύψους €2,8εκ. σε περίπου 1.100 δικαιούχους που και αυτές αφορούν τις δεσμεύσεις του έτους 2019.

Οι επιδοτήσεις που αφορούν τις δεσμεύσεις του έτους 2020 στα εν λόγω μέτρα αναμένεται να καταβληθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021 και το ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τα €9εκ. σε περίπου 9.000 δικαιούχους.

ΜΕΤΡΟ 21 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εφαρμογή το Μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας του COVID-19.

Το εν λόγω Μέτρο προκηρύχτηκε εντός Νοεμβρίου για τον Τομέα Φυτικής Παραγωγής και στοχεύει στην ενίσχυση των γεωργών με έμφαση στους επαγγελματίες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Λαχανικά, αρωματικά φυτά και φράουλα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΟΝΟ

Καρπουζοκαλλιέργεια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΟΝΟ

Ελαιοκαλλιέργεια (στις περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 μέτρων)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΟΝΟ

Μόνιμες καλλιέργειες

(στις περιοχές με υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο των 400 μέτρων)

ΟΛΟΙ

Αμπελουργία

ΟΛΟΙ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 21 για τον τομέα φυτικής παραγωγής ανέρχεται σε €3,6εκ. Η καταβολή των ενισχύσεων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου.

Στις 20 Νοεμβρίου προκηρύχτηκε το ίδιο Μέτρο στήριξης λόγω COVID-19 για τον Τομέα της Χοιροτροφίας και τον Οινοποιητικό Τομέα. Η τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2020 και οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Για τους δύο τομείς θα καταβληθούν εντός του 2021 ενισχύσεις της τάξεως των €0,4εκ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καθεστώς 4.1:«Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»

Πρώτη προκήρυξη Καθεστώτος 4.1

Οι πληρωμές των αιτητών που έχουν εγκριθεί μέσω της πρώτης προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1 συνεχίζονται κανονικά.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί €21,5 εκ. που αφορούν σε 152 αιτήσεις.

Δεύτερη Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1

Στις 17 Ιουλίου 2020 έχει ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1.

Για άλλη μια φορά, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγρότες για συμμετοχή σε αυτό Καθεστώς. Έχουν παραληφθεί 169 αιτήσεις στις οποίες περιέχονται επενδύσεις ύψους €41εκ.

Συνολικά για όλα τα Επενδυτικά Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2014 – 2020 παραχωρήθηκαν περί τα €63 εκ.

ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού τομέα (ΕΠΣΑ 2019-2023) ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιτυγχάνοντας πλήρη απορρόφηση των πόρων που αντιστοιχούσαν στο Οικονομικό Έτος 2020 ως ακολούθως:

ΕΠΣΑ 3α (Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Κλάδο) : € 755.572,86

ΕΠΣΑ 1β (Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων): €2.593.454,50

ΕΠΣΑ 1γ (Πράσινος Τρύγος): €1.288.275,50

ΕΠΣΑ 1ζ (Καινοτομία στον Αμπελοοινικό Τομέα) : €8.672,86

ΣΥΝΟΛΟ: €4.645.975,72 (100% του προϋπολογισμού)

Συνολικά μέσω των μέτρων των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς έχουν παραχωρηθεί τον τελευταίο χρόνο ποσά της τάξης των €5 εκ. προς όφελος περίπου 2.250 αιτητών.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Βασικός στρατηγικός πυλώνας του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του ίδιου του αγρότη, του κάθε αιτητή αγροτικών επιδοτήσεων ξεχωριστά αλλά και στο σύνολό τους, γι’ αυτό το προσωπικό του Οργανισμού βρίσκεται πάντα δίπλα στους αγρότες προς αποφυγή οποιωνδήποτε λαθών που οδηγούν σε καθυστερήσεις ή και ποινές. Ο Οργανισμός είναι αποφασισμένος να παράσχει κάθε δυνατή και νόμιμη βοήθεια προς τον Κύπριο Αγρότη, ώστε ο στόχος της μηδενικής απώλειας Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων να τύχει πλήρους υλοποίησης. Παράλληλα πρέπει να τονισθεί ότι βασικό μέλημα του Οργανισμού είναι οι έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές.

Ευχαριστίες στο προσωπικό του ΚΟΑΠ, στους Αναδόχους, στα Κόμματα και στις  Αγροτικές Οργανώσεις.