ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΑΠ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1Γ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓ
19.10.20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΑΠ

Καταβολή Ενίσχυσης για το ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ  Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής για το Οικονομικό έτος 2020.

Η ενίσχυση για το Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής δόθηκε για να διενεργηθεί  ολική καταστροφή ή αφαίρεση των σταφυλιών πριν την ωρίμανση του (πράσινη ρώγα σε πρώιμο στάδιο) σε αμπελώνες οινοπαραγωγής,  με στόχο να συμβάλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς.

Στους δικαιούχους καταβλήθηκε το ποσό των €1,288,275.50 Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.