ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1Β
14.10.20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΑΠ - Καταβολή Ενίσχυσης

Μέτρο ΕΠΣΑ 1β – Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων για το Οικονομικό Έτος 2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πλημωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β  Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων για το Οικονομικό έτος 2020.

Η ενίσχυση για το Μέτρο ΕΠΣΑ 1β - Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων δόθηκε με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της αναδιάρθρωσης και της ποικιλιακής μετατροπής των οινοποιήσιμων αμπελώνων χρησιμοποιώντας σύγχρονές καλλιεργητικές πρακτικές με ποικιλίες που παρέχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες εμπορικής αξιοποίησης και δυνατότητες παραγωγής.

Στους δικαιούχους καταβλήθηκε το ποσό των €2,593,454.50 Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.