ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Aνακοινώσεις / Δηλώσεις  

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α. με τις Αγροτικές Οργανώσεις, και προς αποκατάσταση της αλήθειας ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου θέτει εισηγήσεις...